• Niet zomaar een club

 • PPSC 1920-1946

 • CLUBHISTORIE

  PRO PATRIA, STORMVOGELS EN PPSC

   

  Voorwoord

   

  Pro Patria Stormvogels Combinatie (P.P.S.C.) heeft een lange en rijke historie. Sinds 1920 is er veel

  gebeurd; mooie dingen en ook minder mooie dingen. De “oude garde” van de club weet er nog veel van. Sommigen kunnen er mooie verhalen over vertellen: het eenvoudige begin op het vroegere voetbalterrein Boshoek, dekampioenschappen, de verschillende typen voetballers (de harde werkers, de harde schieters, de veelbelovende talenten), de brand die onze oude kantine vernielde. Veel nieuwere leden kunnen daar meestal niet over meepraten.

  Dit verslag van de clubhistorie is een bewerkte versie van diverse jubileumbladen (50-jaar, 60-jaar, P.P.S.C. Contact Jubileumuitgave 1920-1990 en PPSC 75 jaar in vogelvlucht). Verschillende mensen hebben ook hun persoonlijke plakboeken en fotoboeken ter beschikking gesteld om te kopieren en om digitale scans te maken. Verder is gebruik gemaakt van digitale krantenarchieven.

  Het is bijna onvermijdelijk dat hier en daar bronnen elkaar tegenspreken. Ik heb geprobeerd in geval van tegenstrijdigheden zoveel mogelijk de naar mijns insziens betrouwbaarste bron te gebruiken. Niettemin kunnen er nog vergissingen en foutenoverblijven. In geval van opmerkingen hoor ik ze graag om de nodige verbeteringen te kunnen aanbrengen.

   

  Dave Smant

   

   

   

   

   

  CLUBHISTORIE

  PRO PATRIA, STORMVOGELS EN PPSC SAMENVATTING

   

  Pro Patria

  Opgericht 30 april 1920.

  De voetbalvereniging Pro Patria is voortgekomen uit de gereformeerde jongelingsvereniging Jonathan. De vereniging begint op een stukje grond bij de Watertoren van Schiedam (achter wasserij Poot) met aan het einde een zandvlakte [Nw Mathenesse polder, watertoren afgebroken in 1924-25 ten gunste van nieuwe havens voor de gemeente Rotterdam]. Het driehoekig terrein werd afgebakend met zelf meegesjouwde en zelfgemaakte doelpalen. Na gebruik mocht men dedoelpalen weer opbergen in de tuin van de beheerder van de watertoren. Omkleden mocht men in de open lucht. Getraind werd er toen niet. Een wedstrijd op zaterdag was alles. In maart 1923 kreeg men een stuk grond in het Sterrebosch ten zuiden van de Boschwachterswoning, bij het zandveld in Schiedam, waar later Boshoek werd aangelegd. Pro Patria stemt toe een “kleedlokaal met buffet op het terrein te plaatsen, terwijl voor een zoo goed mogelijke afscheiding zal wordenzorggedragen.” Na deelname aan de Schiedamse en Vlaardingse voetbalcompetities werd men in 1926 lid van de Rotterdamsche Christelijke Voetbal Bond.

  Tijdens werkzaamheden voor het Sportpark Boschhoek speelt Pro Patria in 1933 tijdelijk een paar maanden op een noodveld, een koolasterrein achter de Rotterdamse Dijk, waar later de Verenigde Glasfabrieken is komen te staan.

  De officiële opening van het Sportpark Boschhoek waar vervolgens PP en later PPSC domicilie had was in september 1933. Sportpark Boshoek lag op de kop van het Sterrebos. Het Sterrebos, samen met Volkspark en Julianapark vormdeneen 80 ha. groot gebied, dat druk werd bezocht. Vanaf de Rubenslaan kon je tot aan de Nieuwe Maas doorlopen over een complex volks- en familietuintjes. Hier hebben PPSC (en SFC) tot de verhuizing naar Thurlede samen de beschikking gehad over 3 velden. Deze velden lagen zo goed als in de achtertuin van de toen pas verrezen nieuwbouw in West [Julianalaan]. Het Sterrebos, met inbegrip van de Boshoek, wordt verkocht aan Wilton-Fijenoord voor de aanleg van eennieuw dok. Met de opbrengst van de de grondverkoop zijn door de gemeente vervangende recreatiemogelijkhedengeschapen in het Beatrix-park, waarheen PPSC later verhuisde naar Sportpark Thurlede.

  Pro Patria speelde in de RCVB / CNVB en (m.i.v. 1940-41) de NVB Onderafdeling Rotterdam in de 1e klas zaterdagmiddagcompetitie. Pro Patria speelde geen wedstrijden meer in het seizoen 1943-44 tot na de oorlog. In 1946-47 startte Pro Patria in de Onderafd. Rotterdam 2e klas zaterdagmiddagcompetitie.

   

  Stormvogels

  Opgericht 20 maart 1926.

  Stormvogels is voortgekomen uit een groepje gereformeerde jongens die onderling voetbalden in het “sterrebos” op eengrasveldje. Het was een merkwaardig stukje grond in de vorm van een driehoek. Na een eerste reeks wedstrijden tegen losse tegenstanders en combinatieteams buiten competitieverband is men in 1927 lid geworden van de Rotterdamsche Christelijke Voetbal Bond.

  In oktober 1926 en maart 1927 zijn meldingen van Stormvogels wedstrijden tegen verschillende

  tegenstanders op terreinen „achter de wasscherij v.h. M. Bijl‟ [ten zuiden van de Stadhouderslaan] en „het terrein in hetnieuwe Sterrebosch‟. Daarna (miv 1927) wordt gespeeld als onderhuurder op het terrein van

  s.v. Schiedam, in de Kortlandpolder gelegen aan de Vlaardingerdijk. Daar waren 4 velden die werden bespeeld samen met Schiedam, Martinit, SFC, DHS, Velocitas. Als quasi-clubhuis diende destijds Café Monopole op de Vlaardingerdijk. Naongeveer drie jaar moesten de velden plaatsmaken voor woningbouw (de P. Potterstraat en v. Ostadelaan).

  In het voorjaar van 1931 krijgen Ursus, SGV en Stormvogels een terrein aan “den Laanslootschenweg,vlak bij den onbewaakten overweg” toegewezen (ten noorden van de spoorweg). De gemeente stopt er weinig

  geld in en met werk van eigen leden en middelen van de gemeente weet men het terrein te “egaliseeren en te draineeren met puin.” In september 1931 wordt het terrein in gebruik genomen.

  Het Mathenesser Sportpark aan de Laanslootscheweg lag aan de andere kant van Schiedam. In 1936 wordt aan de Laanslootseweg een vernieuwd en groter complex geopend. Het werd een sportcomplex met 4 voetbalvelden en een wielerbaan achter het station, achter de Parallelweg, ongeveer waar later het volkstuincomplex Vreelust is gekomen, op degrens met Rotterdam. Op het terrein heeft men geen clubhuis. In oktober 1933 bericht de Schiedamsche Courant dat deSchiedamsche Voetbalver. Stormvogels gedurende

   

  de winter clubavonden zal gaan organiseren in het Volkskoffiehuis aan de Lange Haven. Toegang voor leden endonateurs. “Er zullen competities georganiseerd worden in dammen, domineeën, tafeltennis en sjoelen.”

  Vanaf september 1942 speelt Stormvogels wedstrijden op het voetbalterrein aan de Havendijk. Het veld aan de Havendijk lag vlak bij het Hoofdplein op de plaats waar later aan de Maasboulevard de twee Panoramaflats komen te staan. Meernaar het westen lag het Balkengat, een haven voor de Stoomzagerij Van Deventer en Zoon. Eveneens aan de Havendijk lag het complex van de glasfabriek en Distilleerderij W. Hasekamp en Co. Kleedruimte was een gymzaal van de school aan de Lekstraat.

  Eind 1942-begin 1943 blijkt de naam Stormvogels gewijzigd in „De Stormers‟. Laatste beschikbare krantenmelding vaneen te spelen wedstrijd is februari 1944: “Klasse A Hoogvliet - De Stormers 3.30 u.”.

  S.V.V. Stormvogels speelde tot en met seizoen 1936-37 in de RCVB / CNVB in de 2e klas. Met ingang van 1937-38 speelde Stormvogels in de CNVB en (m.i.v. 1940-41) de NVB Onderafdeling Rotterdam in de 1e klas(zaterdagmiddagcompetitie), net als Pro Patria en zelfs tegen Pro Patria in dezelfde poule (m.u.v. 1941- 42). In 1946-47 startte “De Stormers” in de Onderafd. Rotterdam 1e klas zaterdagmiddagcompetitie.

   

  PPSC

  Officiële fusiedatum van Pro Patria en Stormvogels is 9 augustus 1947. Na de fusie in 1947 speelt PPSC op Boshoek.

  De verhuizing van PPSC naar Sporthoek Thurlede vond plaats per 5-7 september 1964. De verhuizing wordt geconsumeerd met een voetbalwedstrijd tussen een combinatie oude glorie PPSC/SFC en de Schiedamse Scheidsrechters. PPSC is op dat moment huisgenoot van SFC. Een eigen kantine komt er in november 1969 met de feestelijke opening op 15 november.

  Bronnen: Clubbl jan1984 (Toon Rieken), Clubblad sep1986 (Rob Wark), Clubbl okt1988 (Rob Wark), Krant 1965 n.a.v.45-jarig bestaan. Digitaal Krantenarchief Schiedamsche Courant. Digitaal Krantenarchief Rotterdamsch Nieuwsblad. KB Historiche kranten, Delftsche Courant, Dagblad van Rotterdam. www.historici.nl: Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940 (databank).

   

   

   

   

   

  Opm. In de jaren 20 en 30 zijn er veel verenigingen die dezelfde namen gebruiken. Dat kan omdat er op dat moment veel gevoetbald wordt in losse beker- of seriewedstrijden ofwel in competities van de verschillende verzuilde voetbalbonden.

  Pro Patria is een naam gebruikt door o.a. een Rotterdamse athletiekvereniging en een voetbalclub in de RVB (1914-1926, spelend op het Schuttersveld).

  Stormvogels is een naam gedeeld met o.a. de grotere voetbalvereniging Stormvogels uit IJmuiden spelend in de NVB.

  De Stormers is de naam van een voetbalclub uit Rotterdam / Schiedam 1926-1930 spelend in de RCVB en in een aantal wedstrijden tegenstander van Stormvogels Schiedam.

   

  CLUBHISTORIE

  PRO PATRIA EN STORMVOGELS, 1920-1947

   

  1920     Het verhaal van Pro Patria begint aan de Tuinlaan in Schiedam. Een stuk of twaalf, dertien jongens besluiten een „ploegje‟ op te richten. Op 30 april 1920 opent de heer Van Toorenbergen, als voorzitter van een voorlopig gekozen bestuur, de oprichtingsvergadering. Hij heet allereerst de vergadering welkom en deelt mede, dat reeds lang plannen bestonden tot het oprichten van een christelijke voetbalvereniging te Schiedam. Thans zijn die plannen werkelijkheid geworden. Enkele waren tegen de naam Pro Patria, maar aangezien er geen betere naam ter tafel kwam, besloot men ditpunt te laten rusten. Bij de bestuursverkiezing werden gekozen: de heren Van Toorenbergen, Bos, Kooyman, Verkade, Rutteman en Augustyn. Als

  “uniform” wordt voorgesteld: een effen blauw shirt met witte kraag en witte broek. De contributie wordt vastgesteld op 50 cent. De vereniging start met 34 werkende (!) leden en 4 donateurs.

  De vereniging begint op een stukje grond bij de Watertoren (achter wasserij Poot) met aan het einde een zandvlakte. Hetterrein werd afgebakend met de zelf meegesjouwde en zelfgemaakt doelpalen. Dirk Hansler is als oudste van de groep de eerste aanvoerder en rechtsback van het elftal. Getraind werd er toen niet. Een wedstrijd op zaterdag was alles.

  Schiedamsche Courant, 03/05/1920

  “Hier ter stede is opgericht een nieuwe voetbalvereniging n.l. Chr. V.V. Pro Patria.”

   

    

  1920 Pro Patria – Het allereerste 1e elftal. Staand vlnr: D. van Toorenbergen (scheidsrechter), L. van Toorenbergen, A.Haan en D. Hansler. Midden: M. Planken, W. van Woerkom en J. Bakker. Zittend: L. v.d. Kaag, M. Kooyman, A. de Regt, W. van Kemenade, A. van Hattem. (Foto: 60-jaar)

   

   

  1921     Op de jaarvergadering in gebouw “Liefde en Vrede” wordt meegedeeld dat het terrein aan de Havendijk zo goed als zeker voor een jaar gehuurd kan worden.

  Omdat Pro Patria reeds enkele elftallen op de been heeft en met de beschikbare tijd op zaterdag in tijdnood komt, stellen een aantal leden voor om op zondag te gaan spelen. Dit wordt met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.

   

  Schiedamsche Courant, 10/03/1921 Sport – Voetbal – S.V.B.

   

   

  “Het bestuur der Schied. Voetbalbond heeft Maandag 7 dezer vergaderd ter bespreking der competitie. Tot nu toe hebben 9vereenigingen ingeschreven met 17 elftallen en totaal 225 leden. Bovendien heeft de R.K.

  V.V. “Excelsior” voorwaardelijk ingeschreven met 2 elftallen, daar deze vereeniging nog geen dispensatie van de D.H.V.B. heeft gekregen. Het bestuur heeft de volgende competitie-indeeling ontworpen:

  1e klas: Pro Patria I, Achilles I, Fiat Voluntas I, D.V.S. I, Olympia I, S.D.O. I, Union I, Victoria I, Excelsior I.

  2e klas A: Fiat Voluntas II, Union II, Achilles III, D.V.S. II, Olympia II. 2e klas B:Excelsior II, Pro Patria II, Zwaluwen I, Achilles II, S.D.O. II.

  De competitie vangt aan Zaterdag 2 April a.s., terwijl het programma nader bekend gemaakt zal worden.” 

   

   

   

  1922 Pro Patria – Met o.a. gebroeders Van Woerkom, J. Spijker, H. v.d. Moer en Van Kemenade. (Foto: 50- jaar)

   

  Schiedamsche Courant, 29/09/1922 Sport – Voetbal – S.V.B.

  “We laten hieronder volgen de eindstanden in de competitie van den S.V.B., die dezer dagen geëindigd is: “ 1e klas

   

  gesp.

  gew.

  gel.

  verl.

  doelp.

  v. t.

  pt.

  S.D.O.

  16

  13

  3

  0

  53 – 7

  29

  Velocitas

  16

  7

  6

  3

  31 – 16

  20

  Rood-Wit

  16

  8

  4

  4

  33 – 2 0

  20

  Achilles

  16

  7

  5

  4

  38 – 21

  19

  Voorwaarts

  16

  5

  2

  9

  29 – 44

  12

  D.J.S.

  16

  4

  4

  8

  22 – 37

  12

  Pro Patria

  16

  5

  1

  10

  18 – 41

  11

  Union

  16

  5

  1

  10

  18 – 47

  11

  S.F.C.

  16

  5

  0

  11

  27 – 33

  10

  Schiedamsche Courant, 02/10/1922 “Fusiepogingen

  Naar we vernemen worden pogingen gedaan om tot een fusie te komen van de voetbalvereen. Pro Patria, Velocitas, en D.OK. Er is uit leden dezer vereenigingen een commissie gevormd, om in overleg met den Chr. Bestuurdersbond plannente ontwerpen, om tot samensmelting te geraeken. De grote sportterreinennood heeft den stoot tot deze fusie pogingen gegeven.”

  Opm. Aangezien Velocitas en D.O.K. nadien zelfstandig verder voetballen zal van de fusieplannen niets terecht gekomen zijn.

   

   

  1923     In 1923 deelt de secretaris mede dat door het bestuur een terrein is gehuurd, dat achter de Boswachterswoning is gelegen (terrein aan de Westfrankelandsche Dijk) . Er zal een "verkleedlokaal", met een daarin aanwezig buffet wordengeplaatst. De financiële positie baart zorgen. Door een spontane collecte

   

  onder de leden kon van de vv National een aantal doelnetten worden overgenomen. De 2e voorzitter, de heer

  M. Kooyman, deelt mede dat het eerste elftal tot de Vlaardingse Bond is toegetreden.

  Schiedamsche Courant, 17/03/1923 “S.V.V. Pro Patria

  De Schiedamsche Voetbalvereeniging Pro Patria, die steeds haar speelterrein nabij den Watertoren hier ter stede heeftgehad, doch dit terrein met het oog op te verrichten werkzaamheden (het graven van een haven door de gemeente Rotterdam) zal moeten ontruimen, heeft van de gemeente Schiedam de beschikking gekregen over een mooi terrein gelegen in het Sterrebosch ten Zuiden van de Boschwachterswoning.

  Een gedeelte van het terrein is aan de Chr. Korfbalclub O.D.I. onderhuurd. Er blijft als voetbalveld over een oppervlakte van 100 bij 55 M. breedte, dus een terrein, dat ruim aan de eischen van den Nederlandschen Voetbalbond voldoet.

  Daar de Vereeniging Pro Patria uitsluitend op Zaterdagmiddagen en zomeravonden speelt, is het terrein voor des Zondags onderverhuurd aan de in den R.V.B. uitkomende SchiedamscheVoetbalvereeniging Gusto.

  Pro Patria zal een kleedlokaal met buffet op het terrein plaatsen, terwijl voor een zo goed mogelijke afzetting zal worden zorggedragen. “

   

  Schiedamsche Courant, 02/10/1923 “Pro Patria

  De Schiedamsche Voetbalvereeniging Pro Patria is toegetreden tot de Vlaardingsche Voetbal Competitie. Zij speelt hiervoor a.s. Zaterdag haar eersten thuiswedstrijd tegen Excelsior I uit Maassluis op haar terrein bij

  nabij de Boschwachterswoning.”

  Schiedamsche Courant, 15/06/1923 Sport - Voetbal

  “Zaterdagmiddag half 4 spelen Stormvogels tegen S.N.A. om een medaille.”

   

  Opm. Het lijkt erop alsof een elftal van Stormvogels al actief was voor de officiële oprichtingsdatum. Het kan ook gaan om een andere groep.

  Opm. In deze tijd is het heel gebruikelijk dat elftallen en clubs spelen voor een reeks van verschillende bekercompetities ofseries, meestal met een beker of medaille als prijs. Bijv. Schiedamsche Zomeravond Competitie (SZAC), Sunlight-serie, Fortuna-serie, en ook de Pro Patria-serie.

   

  1924     Het college van Burgemeester en Wethouders geeft de vereniging opdracht om het speelveld met vlechtwerk af terasteren met een hoogte van 1.80 meter. De penningmeester heeft er slapeloze nachten van. In 1924 verlaat ODI het PP terrein voor een eigen terrein in de buurt en kan het veld van PP met 10 meter worden verbreed. Bovendien komen beide kleedkamers volledig voor PP beschikbaar. [SC 09/05/1924]

   

  Adresboek van Schiedam, uitgave 1924

  Schiedamsche Voetbalvereeniging “Pro Patria”

  L. de Bruijn, Voorzitter. G. Stegman, Secretaris. W. van Woerkom, Penningmeerst. J. van Woerkom. H.J. Spijker. M. Kooiman. P. Bos.

   

   

  1925     Het secretariaat krijgt opdracht om achter de doelen een plankenbetimmering aan laten brengen, waarop een beschildering met een of andere reclame; hiervoor zullen verschillende firma‟s worden aangeschreven. Een punt van discussie in 1925 was, waarom bij de wedstrijd DHS - De Leeuw van Spangen, die op ons terrein gespeeld werd, geenentree werd geheven, terwijl er toch ca. 500 mensen op het terrein waren. Na uitvoerige betogingen kwam het er op neerdat de sleutel van de keet (!) te laat op het veld was.

   

  Schiedamsche Courant, 22/05/1925 Sport – Voetbal – 2e S.Z.A.C.

  “Voor de derde [!] maal begint deze Zomeravond Competitie haar gezellige wedstrijden. […] De vereenigingen beschikken over de volgende terreinen:

   

  Terrein Sterrebosch, nabij Vlaardingerdijk: Velocitas, Ursus en Voorwaarts. Idem: Schiedam en Entre Nous.

  Idem, nabij boschwachterswoning: Pro Patria en Gusto. Idem: Celeritas, Zwaluwen en Eendracht.

  Achter de wasscherij van den heer Bijl: Demos.”

  Opm. De aanduiding (nieuwe) Sterrebosch voor de velden bij de Vlaardingerdijk is wat misleidend; Kortlandpolder wordt ook gebruikt en is duidelijker.

   

  Schiedamsche Courant, 05/06/1925 Kleine Advertentiën

  “A.s. Zaterdag MEEUWEN I – D.H.S. I. Aanvang 4.30 uur. Pro Patria-terrein. Entrée 10 cent.”

   

   

  1926     De Schiedamsche Voetbalvereeniging “Stormvogels” heeft als opgerichtingsdatum 20 maart 1926. Ontstaan uit een groepje gereformeerde jongens die regelmatig in het “Sterrebos” bijeenkwamen om te spelen. De groep stond bekendals de „driehoekbende‟, genoemd naar de vorm van het grasveldje waar men voetbalde. Men speelt een aantal wedstrijdentegen verschillende tegenstanders op o.a. het terrein “achter de wasscherij van den heer Bijl” (ten zuiden van de Stadhouderslaan). In 1927 word men lid van de Rotterdamsche Christelijke Voetbal Bond. Als onderverhuurder maakte de club eerst gebruik van het Schiedam-terrein gelegen aan deVlaardingerdijk (sportterein Kortland polder). Water was er maar beperkt en een kantine helemaal niet. De spelers konden bijeenkomen in het nabijgelegen cafe Monopole.

  1927     Strubbelingen met medebespeler van het PP terrein svv Gusto onder de noemer “keet-

  wantoestanden”. Er wordt getracht een vergoeding te ontvangen voor de door Gusto‟s schuld beschadigde doelnetten.

  1928     svv Gusto laat weten het PP terrein niet langer te willen gebruiken. Het terrein wordt nu verhuurd aan svv Martinit voor de zondagen

  1929     De heer Teeuw van PP brengt de kwestie van het vloeken en bezigen van ongepaste taal op het veld en in het clubhuis ter sprake omdat hij dit in strijd acht met het menselijk fatsoen.

  In de zomer van 1929 bespreekt de gemeenteraad de opheffing van de sportterreinen in de Kortlandpolder waardoor Stormvogels uiteindelijk zal moeten verhuizen. Gedacht wordt aan o.a. een nieuw terrein ten noorden van de spoorbaan aan den Laanslootschen weg.

   

   

  Nieuwe Leidsche Courant, 02/04/1929 Voetbal – De R.C.V.B.-competitie

  “Uitslagen van Zaterdag 30 Maart. 1e Klasse:

  K.D.O. I – Velocitas I Zwaluwen I – V.V.O. I

  D.V.V. I – Eendracht I

  R.C.K. – V.V.V.

  0 – 1

  3 – 0

  3 – 3

  2 – 1

  Unicum I – Pro Patria I

  5 – 2

  Zwart Wit – Poseidon

  0 – 1

  2e Klasse:

  Adelaars I – Groen Wit

   

  8 – 3

  W.I.A. I – V.V.S. I

  1 – 2

  Stormers – Stormvogels

  2 – 1

  Velocitas II – Unicum II

  7 – 3

  Excelsior I – Odiveo I “

  2 – 0

   

  1930     Voorzitter Leen de Bruijn van Pro Patria opent op 7 april 1930 de vergadering en brengt een heildronk uit op het10-jarig bestaan van de vereniging. Een uitgebreid verslag over de financiële resultaten van het feestjaar wees uit, dat een overschot van 30 gulden kon worden geboekt. Met dit geld zou men trachten, in combinatie met Martinit, nieuwe doelnetten aan te schaffen.

  Uit het kasboek van Stormvogels:

  In april 1929 heeft de club over de eerste drie jaren een positief saldo opgebouwd van f 92,63. Over 1929-30 betalen de 29 leden gemiddeld iets meer dan een tientje contributie (totaal f 311,59). De grootste uitgaven post (totaal f 290,45) was voor terreinhuur: f 97,50. Voor het materiaal (ballen, een pomp, en reparaties) werd f 35,05 uitgegeven. Voor bestuurs- en ledenvergadering een zaalhuur van f 26,25. Dit jaar werden ook reserveshirts aangeschaft voor een bedrag van f 18,00.

   

   

  FOTO

   

  1930 Pro Patria – Met o.a. P. Kruit, L. de Bruijn, Toon Bergkotte, gebroeders Teeuw, A. v.d. Vlies, Martin Kooyman, J. Spijker, M. van Apeldoorn, Arie de Bruijn. (Foto: 50-jaar)

  1931    Stormvogels beleeft, na een aantal maanden van hard werken om het terrein geschikt te maken, in september1931 de officiële opening van het uitgebreide sportterein aan de Laanslootsche weg (ten noorden van de spoorbaan,„achter de Parallelweg‟). [SC 14/09/1931] Stormvogels gaat daar nu met 2 elftallen haar wedstrijden spelen. Er is op het sportterrein een kantine voor de verschillende verenigingen waaronder Schiedam, Ursus, S.G.V., Demos, GTB en de Baronie. De kantine is door de gemeente verpacht aan Siem Rosman, die later op Boshoek ook de kantine beheerde.

   

  1933     De PP penningmeester deelt met trots mee dat er een batig saldo van 80 gulden in kas is. Hierin wordtaanleiding gevonden de vergadering even te schorsen en de ober gelegenheid te geven zijn ambt in volle glorie uit te oefenen.

  Sportpark Boshoek wordt in 1933 feestelijk geopend en Siem Rosman krijgt het beheer over de kantine. Ter orientatie: Boshoek lag tegen de werf van Wilton-Fyenoord aan het einde van de Mesdaglaan en de velden liepen evenwijdig aan de Julianalaan.

   

  Adresboek van Schiedam, uitgave 1934

  Schiedamsche Voetbalvereeniging “Pro Patria”

  Voorz.: L. de Bruijn. Secr.: A. Teeuw. Penningm.: A. de Bruijn.

   

  Stormvogels

  Ereleden: J. v.d. Kraan Sr., K. Liebeek.

  Voorz.: K.J. v. Otterloo. Secr.: J.A. Penning. Penningm.: K. Kalden.

   

  Schiedamsche Courant, 12/09/1933 Sport – Voetbal – R.C.V.B.

  De competitie-indeeling 1933-‟34 van den Rotterd. Chr. Voetbalbond is als volgt samengesteld: Klasse 1.DVV, Excelsior, HBS, KDO, Or. Wit, Pro Patria, RCK, St. Hooger, Unicum, Zw. Wit. Klasse II. Stormvogels, Centrum, WIA, Odiveo, ODS, VVS, PVV, SSS.

   

   

   

   

  FOTO

   

   

   

  1934 Pro Patria - Op Sportpark Boshoek. Staand vlnr: Siem Rosman, L. Dijkshoorn, gebroeders Zuidgeest,

  A. Teeuw, P. Kruit, J. de Winter en Gerrit van Bochove. Midden: Piet Voogd en J. Breeman. Knielend: H. Boele, M. van Apeldoorn, P. Brehm, en Carl Kipsch. (Foto: 50-jaar)

   

  1935     Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan houdt de vereniging PP een intieme feestavond in gebouw de Eendracht. Voorzitter Leen De Bruijn opent de avond met een korte speech. De heer Martin Kooyman, bestuurslid vanaf de oprichting, ontvangt een ets. Enkele leden brengen aardige stukjes ten tonele. De heer Hakkert zorgde voor de feestmuziek.

   

  1936     In 1936 werken de heren Voogd en Breeman met succes aan de oprichting van het eerste junioren elftal. Op 1 april was de junioren afdeling een feit. Trainingen vinden plaats onder leiding van Jan Breeman. De eerste competitiewedstrijdmoet wachten tot september 1936. Tegenstander is DOS‟32. Uitslag 21-1 voor PP.

   

  Stormvogels viert het 10-jarig bestaan. Een omvangrijk feest voor een in die tijd gigantisch bedrag van f 160,-, grotendeels gefinancierd met een loterij (opbrengst f 74,-) en tombola (f 50,-). De zaalhuur f 33,- en het strijkje van Hakkert f 20,-. Al met al kost het de clubkas nog f 10,92.

   

   

  FOTO

   

   

  1936 Pro Patria - Het eerste junioren elftal. Staand vlnr: Winkelman, Dröge, Van Loenen, Hoogendam en Wessel. Midden:V.d. Vlist, Hettinga en Flik. Zittend: Willebrordse, Van Katwijk en Van Ravens. (Foto: 50- jaar)

   

  1939     Op 23 mei 1939 wordt de heer Martin Kooyman, na enige tijd van afwezigheid, met 23 van 26 stemmen totvoorzitter van Pro Patria gekozen. Zijn intrede werd met gejuich ontvangen, want na achter de groene tafel te hebbenplaats genomen gaf de nieuwe voorzitter een rondje bier. De heer Kooyman zou een mooie tijd van 30 jaar voorzitterschap tegemoet gaan met zijn PP.

   

  1940     Van de Nederlandse Voetbalbond ontvingen wij het volgende schrijven, dat wel de moeilijke tijd weergeeft in begin 1940:

  "Bij dezen deel ik u mede, dat de distributie van voetbalschoenen onder de verenigingen en bonden, welke de voetbalsport hier te lande beoefenen, zal geschieden door de NVB, die daarvoor bonnen beschikbaar zal stellen. Per 100 aancompetitiewedstrijden deelnemende spelers zullen ten hoogste 33 paar schoenen worden verstrekt, hetgeen neerkomt op 7 paar schoenen per elftal. Men houde bij het aanvragen hiermede rekening, dat zij, die een paar schoenen hebben kunnen kopen er 3 jaar mee moeten doen."

  Na overleg met de Duitse commandant is een regeling getroffen dat het terrein Boshoek zaterdagsmiddags van 2.30 - 4.30 uur voor ons beschikbaar is. Alleen spelers, bestuursleden en officials hebben toegang.

   

  In augustus 1940 fuseren de verschillende voetbalbonden tot één bond, de N.V.B., met diverse onderafdelingen zoals de Onderafdeling Rotterdam.

  Pro Patria en Stormvogels gaan met ingang van het seizoen 1940-41 spelen in de Zaterdagmiddagcompetitie, alsmede de Zomeravondcompetitie (Z.A.C.) en Schiedamsche Voetbal-Competitie (SVC).

   

  FOTO

   

  1940 Stormvogels - Staand vlnr: Karel Kalden, Rinus Verharen, Gerrit v.d. Wilt, Bertus v.d. Berg, Barend van Eijk, Tinus Zweistra. Herman Sey, Arie Putters, Goof Kiela. Zittend vlnr: Piet Liebeek, Nico Onderdelinden, Nelis Kalden. (Foto: kantine/Barend van Eijk)

   

   

  1941     Vanwege de "fietsenbandendistributie" verzoekt onze secretaris de competitieleider een reeds gespeelde wedstrijd niet opnieuw te laten spelen.

   

   

  Adresboek van Schiedam, uitgave 1941

  Schiedamsche Voetbalvereeniging “Pro Patria”

  Voorz.: M. Kooijman. Secr.: J. v.d. Berg. Penningm.: P. Voogd. G.J.A. de Bruijn. Vacature.

   

  Rotterdamsch Nieuwsblad, 01/09/1941 Zaterdagmiddagcompetitie - Voetbal

  “De indeeling voor de competitie van de Zaterdagmiddagcompetitie (Onderafdeeling Rotterdam van den N.V.B.) luidt als volgt:

  1e klasse A: DVV ‟27, HBMR, Mahubeto, MFB, Pro Patria, R.L. Boys, TOG(R), Vitesse, VVO, Zwervers. 1e klasse B:DVO ‟32, GTB, HBSS, Hoogvliet, HVO, MVV ‟27, NIMA, Stormvogels, WASHV, Zwaluwen V.”

   

  1942     In 1942 wordt door Pro Patria op het Mathenesser Sportpark ook de cricketsport beoefend. Onze secretaris verzoekt de SBLO maatregelen te treffen aangaande moeilijkheden, ontstaan door de

   

  aanwezigheid van de Duitse Wehrmacht op ons veld, zodat spelen en oefenen niet mogelijk was.Vanaf september 1942 speelt Stormvogels haar wedstrijden op het terrein aan de Havendijk.

   

   

  1943     Stormvogels wordt verplicht om de naam te wijzigen in “De Stormers” [eind 1942 begin 1943]. Pro Patria wordt door diverse omstandigheden na het seizoen 1942-43 tijdelijk opgeheven. Vanwege het luchtgevaar wordt de NVB verzocht eind 1943 de nog resterende wedstrijden te laten vervallen.

  De Duitse Wehrmacht slaat in de loop van 1944 op alle sportvelden palen in de grond om te voorkomen dat er luchtlandingen plaats kunnen vinden.

  Schiedamsche Courant, 29/06/1943

  Sport – Voetbal – Zaterdagmiddagafdeeling

   

   

  gesp.

  gew.

  gel.

  verl.

  pt.

  Zwaluwen V

  14

  12

  1

  1

  25

  Vitesse

  13

  9

  2

  2

  20

  HVO

  13

  6

  3

  4

  15

  HBSS

  14

  7

  1

  6

  15

  Pro Patria

  13

  5

  2

  6

  12

  DVO 1932

  13

  3

  --

  1

  6

  De Stormers

  10

  3

  --

  7

  4

  MVV 1927

  14

  2

  1

  11

  5

   

   
  “De eindstand van de Zaterdagmiddagafdeeling 1ste klasse B is:

   

   

   

   

   

   

   

   

  DeStormers hebben twee verliespunten., NIMA heeft zich teruggetrokken.” Schiedamsche Courant, 16/09/1943

  Wedstrijdprogramma voor Zaterdag 18 September.

  Klasse A: 1 De Stormers – DVO ‟32, Havendijk, Schiedam, 3 uur, F.B. Berger. 2 Doto „33 - Vitesse. 3HVO – HBSS, Schied.dijk, Vlaard. Oost, 3 uur, F de Haan.

  Opm. Pro Patria speelt het seizoen 1943-44 niet meer. De laatste beschikbare wedstrijdmeldingen voor De Stormers zijn

  RN 12/11/1943: Zaterdagmiddagcompetitie Afd. Rotterdam NVB. Klasse A: De Stormers – Vitese [!], Havendijk, Schiedam, 3.30 uur.

  SC 25/11/1943: Zaterdagmiddag. Klasse A: De Stormers – HBSS, Havendijk Schiedam, 3 u. S. Bosch. RN 04/02/1944: Zaterdagmiddagcompetitie Rotterdam. Klasse A: Hoogvliet – De Stormers, 3.30 u.

   

  1944     In 1944 opent de voorzitter van Pro Patria de vergadering en constateert met genoegen dat de vereniging nogspringlevend is. Tijdens de vergadering wordt er ijverig gehandeld in voetbalschoenen, waarvan de prijzen variëren van 12 tot 65 gulden.

  Met ingang van 15 augustus mag er weer om de veertien dagen van Boshoek gebruik gemaakt worden, waarbij de volgende punten in acht dienen worden genomen:

  1. Tot nader aankondiging mag geen publiek worden toegelaten.
  2. Bij vóór- of gewoon luchtalarm moeten oefeningen of wedstrijden direct gestaakt worden en dient buiten het terrein dekking gezocht te worden.
  3. De zich op het terrein bevindende palen mogen uit de koker genomen worden, mits wordt zorggedragen datdeze uiterlijk een kwartier na afloop van de wedstrijden wederom in de kokers worden geplaatst.
   1. Het terrein, de was- en kleedgelegenheid dienen een half uur na de wedstrijden verlaten te zijn. Op 5 september 1944 besluit de sportcommissie weer publiek op het terrein toe te laten.

   

  1945     Stormvogels besluit om na de bevrijding de club weer opnieuw te starten. Bestuursleden op dat moment zijn Tanis(voorzitter), Kalden (secretaris), Liebeek (penningmeester), Van Eijk (algemeen adjunct). Gespeeld werd in de zaterdagmiddagcompetitie 1e klasse RVB op het terrein aan de Havendijk bij de

   

  houtzagerij van Van Deventer. Kleedgelegenheid was er niet en dus moest men zich omkleden in een gymlokaal in de Lekstraat.

   

  FOTO

   

   

  1946 Stormvogels op terrein Havendijk. (Foto: Barend van Eijk)

   

   

  Rotterdamsch Nieuwsblad, 15/04/1946

  Sport in Cijfers, - Afdeling Rotterdam KNVB Zaterdagmiddagcompetitie. 1e Kl. B:VVOR – De Stormers 2 - 2

  Rotterdamsch Nieuwsblad, 21/10/1946 Sport in Cijfers

  Zaterdagmiddagcompetitie, Afd Rotterdam, 2e klas A : Gr. Wit R – Pro Patria 3-1

   

  Rotterdamsch Nieuwsblad, 02/12/1946 Sport in Cijfers

  Zaterdagmiddagcompetitie, Afd Rotterdam, 1e klas : De Stormers – HBSS 3-2