• Niet zomaar een club

 • PPSC 1947-1964

  December 2011

  CLUBHISTORIE

  P.P.S.C. BOSHOEK, 1947-1964

   

  1947     Op 30 juli 1947, na voorbereidend werk door de heren Piet Liebeek (Stormvogels) en Jo v.d. Berg (Pro Patria), kan er een eerste onderhoud plaatsvinden ten behoeve van een fusie van beide verenigingen. Aanwezigen zijn: Karel Kalden, Piet Kalden, Nico Onderdelinden, Barend van Eijk en Piet Liebeek van Stormvogels en Martin Kooyman, Piet Voogd en Jo v.d. Bergvan Pro Patria. De voorbespreking behandelt diverse punten zoals: nieuwe naam, contributie, sportkleding, terreinkwesties, bestuur, enz. Beide verenigingen beleggen een extra ledenvergadering op zaterdag 2 augustus 1947. De ledenvergadering van Pro Patria in het clubgebouw op Boshoek trekt slechts een tiental leden in verband met de vakanties. De ledenvergadering van Stormvogels in het Volkskoffiehuis trekt een vijftiental leden. Beide verenigingen komen tot de conclusie dat met het oog op het voortbestaan een fusie gewenst is.

   

  Op 9 augustus 1947 werd officieel de aanvraag bij de KNVB ingediend. Daarbij werd verzocht in de 1e klasse van de RVB temogen uitkomen, daar de vereniging “De Stormers" (!) reeds in die klasse speelde. Dit werd op 16 september 1947 door de KNVB officieel bevestigd.

  Het bestuur werd als volgt samengesteld: 1e voorzitter Martin Kooyman, 2e voorzitter Piet Kalden, alg. secretaris Jo v.d. Berg, 1epenningmeester Piet Liebeek, 2e penningmeester Piet Voogd, alg. adjunct Barend van Eijk en wedstrijdsecretaris Nico Onderdelinden.

   

  1947-48            Bij aanvang van het seizoen 1947-48 beschikte PPSC over 41 werkende leden. We starten met 3 senioren en 1junioren elftal. Het sportterrein werd de Boshoek aan de Julianalaan, met 3 speelvelden, waarvan 1 korfbalveld. Siem Rosman, debekende Schiedamse bokser is er beheerder. Henk Könemann, Piet Liebeek en Nelis Kalden valt de eer te beurt in het KNVB-elftal van de afdeling Rotterdam te mogen uitkomen.

  FOTO

   

   

  1947 - Zo begon PPSC in 1947. Gemengde tenues van Stormvogels en Pro Patria. Staand vlnr: de Ruiter, Henk Scheffer, Wim Goudappel, Leen Baan, Huub Lems, Wim v.d. Lugt. Knielend: Maas van Vliet, Tinus Zweistra, Karel Kalden, Liebeek en Koos Stehouwer. (Foto: Lody Kalden)

   

   

  FOTO

   

  1947 - Spelmoment uit de eerste competitiewedstrijd van PPSC tegen RSM. Vlnr: Coen Winkelman, Henk Könemann en Gerrit v.d. Wilt. (Foto: 50-jaar)

   

  1948-49            Gerrit van Bochove gaf in het seizoen 1948-49 training op Boshoek; de opkomst liet echter te wensen over. Het eerste elftal behaalde een magere achtste plaats. Tevens werd er, ten bate van de militairen in Ned. Indie een wedstrijd tegenZwaluwen Vlaardingen gespeeld. Uitslag 2 - 2. Een bedrag van vijftig gulden kon aan het NIWIN worden overgedragen.

   

  1949-50            Na een sensationeel seizoen in de 1e klasse RVB behaalde PPSC het kampioenschap en promoveerde naar de 4deklasse KNVB. Ook onze stadgenoot HBSS, in dezelfde afdeling, behaalde na een beslissingswedstrijd tegen Spijkenisse de promotie. Schiedam had ineens twee 4de klassers.

  Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan werd een nederlaagserie georganiseerd, die door Ursus met 7 - 0 glansrijk werd gewonnen.

   

  FOTO

   

   

  1949 PPSC 1 – Staand vlnr: Wim Hoogendoorn, Henk Könemann, Koen Winkelman, Gerrit van Bochove, Arie Dekker, HermanMartens (scheidsrechter). Midden vlnr: Jaap Brussé, Henk Stehouwer, Jo v.d. Berg. Zittend vlnr: Gerrit v.d. Wilt, Nelis Kalden, Nico Onderdelinden, Piet Liebeek. (Foto: Coen Winkelman)

   

  Adresboek van Schiedam, uitgave 1950

  P.P.S.C. (Pro Patria-Stormvogels-Combinatie)

  Voorzitter: M. Kooyman; Secretaris: J. v.d. Berg; Penningm.: P. Liebeek.

   

   

  1950-51            Na felle strijd met Hoogvliet en ZWSH behaalde het eerste elftal het kampioenschap. Helaas werd de promotiewedstrijd tegen RVVH verloren.

  Het juniorenvoetbal ziet na een lange onderbreking in dit seizoen opnieuw het levenslicht onder leiding van de heer v.d. Kruit.

  1951-52            Onder leiding van trainer Arie de Bruijn behaalde het eerste elftal een fraaie tweede plaats in de competitie. „s-Gravenzande SV pakte de titel.

   

  FOTO

   

   

  1951 PPSC 1 - Staand vlnr: Wim Hoogendoorn, scheidsrechter, Gerrit v.d. Wilt, De Winter, Coen Winkelman, Henk Könemann,Herman Köller, Jo v.d. Berg, Martin v. Ravens, voorzitter Martin Kooyman. Knielend vlnr: trainer Arie de Bruijn, Nico Onderdelinden, Jaap Brussé, Nelis Kalden, Piet Liebeek, Jaap de Jonge. (Foto: 50-jaar)

   

  1952-53            Spanning was er opnieuw volop in dit seizoen. Het draaide niet al te best en na een felle eindsprint kon ternauwernood degradatie worden ontlopen. SHO werd kampioen.

  De heren Aaldijk en Hoogendoorn riepen een activiteiten- of contactcommissie in het leven voor de nodige ontspanning.

   

  FOTO

   

  1953 A-juniorenelftal tijdens een toernooi bij vv Katwijk. Staand vlnr: Lex van Daalen, Bas Bronkhorst, Theo v.d. Berg, Gerrit v.d.Haar, Joost v.d. Plicht, Jan Teeuw en Aad Kalkhoven. Knielend vlnr: Jan van ’t

   

  Hoff, Koos van Dijk, Aad de Beer, Joop Veenstra, Bas van Noordennen en Piet Hoogdalem. (Foto: Aad Kalkhoven)

   

   

  1953-54            Het eerste elftal behaalt een rustige vijfde plaats. Het derde elftal realiseert met vlag en wimpel het kampioenschapmet de doelcijfers 55-15. Klapstuk van het jaar is de gekostumeerde wedstrijd op het Hermes DVS veld aan de Damlaan met 4000toeschouwers. Er werd op weg naar het veld onder enorme belangstelling een grandioze rijtoer door de stad gemaakt.

   

  1954-55            Tijdens de wintermaanden werd er o.l.v. de heer Jo in 't Veld in de zaal getraind, terwijl Koos Smoor dehoneurs op Boshoek waar nam. De heer Winkelman stelt zich niet meer beschikbaar als bestuurslid, waardoor er afscheid werd genomen van een goed wedstrijdsecretaris.

  FOTO

   

  1954 Trainingswerk op de zandvlakte. Aad Kalkhoven, met Gerrit Boertje en Koos van Dijk. (Foto: Aad Kalkhoven)

   

  1955-56            Een bijzonder voorval houdt de gemoederen enige weken bezig. Het eerste team zou door twee strafpunten bijna naar de afdeling RVB geduikeld zijn. In de thuiswedstrijd tegen Excelsior M gaven beide beschikbare ballen voortijdig de geest.De wedstrijd werd gestaakt en toen de hele affaire al weer bijna was vergeten, begon de KNVB zich met de zaak te bemoeien. Naveel overleg besloot de KNVB uiteindelijk toch geen verdere maatregelen te nemen en de resterende 6 minuten niet te laten spelen(eindstand 1 – 5). De zaak haalde zelfs de kranten in het zuiden van ons land.

  Het tweede elftal moest helaas degraderen. De A en B junioren daarentegen behaalden het kampioenschap. Piet Kalden was in 1956, 25 jaar bestuurslid van de vereniging.

  1956-57            In 1957 zag de voetbaltoto bij PPSC het levenslicht. De algehele leiding van de toto kwam in handen van de heer de Vries, met medewerking van de heren Voorwald, Boertje en Van Ravens. De invoering van de toto was een heikel punt geweest, waarbij zelfs voor het verlies van leden werd gevreesd. Aan het einde van het seizoen 1956-57 wordt door Hermes DVS een initiatief gestart om een competitie te starten voor jongens van 10-12 jaar (pupillen of aspirantelftallen). In eerste instantie zalworden gespeeld op

   

  woensdagmiddagen, maar de wedstrijden zullen later worden verplaatst naar zaterdagmorgen ivm een gebrek aan leiders.

   

  1957-58            In het seizoen 1957-58 degradeerde PPSC naar de 1e klasse van de afdeling RVB. Het

  vierde elftal bestaande uit meer bezadigde doch verfijnde oudjes (“de Dreestrekkers”) alsmede de B junioren geven het goede voorbeeld en behalen het kampioenschap.

  De contributie werd met 5 cent verhoogd, waar echter tegenover stond dat iedereen zich na een gespeelde wedstrijd op Boshoek gratis mocht douchen.

  Hoogtepunt voor de junioren was het weer groots opgezette juniorentoernooi (A, B en C) in mei.

  1958-59            De oude garde in het vierde elftal zorgt voor een nieuw kampioenschap waardoor het tweede elftal mag promoveren. Ook de A en B junioren behalen een fraai kampioenschap.

  Onder leiding van André Corveleyn werd in dit seizoen voor het eerst „s winters op de zandvlakte in de open lucht getraind.

  FOTO

   

  1959 - Het vierde elftal, de “Dreestrekkers”. Staand vlnr: Rinus Loef, Martin van Ravens, Arie Dekker, Nelis Kalden en Barend van Eijk. Knielend: Piet Liebeek, Cor van Zanten, Jaap Brussé, Nico Onderdelinden, Jo v.d. Berg en Henk Könemann. (Foto: Barend van Eijk)

   

  1959-60            De belangrijkste gebeurtenis van dit seizoen was ongetwijfeld de viering van het 40-jarige jubileum. Koninklijkegoedkeuring: Ondanks het verzoek om deze goedkeuring te laten samenvallen met het jubileum, heeft Den Haag beslist onze vereniging 1 april 1960 goedkeuring te verlenen. In het bijzijn van vele autoriteiten, werd voorzitter Martin Kooyman door de Koningin onderscheiden. Op Boshoek vond een jubileum wedstrijd plaats tussen het kampioenselftal van SVV uit 1949 en heteerste elftal van PPSC. Na een prachtige wedstrijd zegevierde SVV met 3-0.

  In de competitie stond het eerste elftal dit seizoen aan de rand van een kampioenschap, maar de laatste loodjes wogen het zwaarst.

   

   

  FOTO

   

   

  1960 PPSC bestuur tijdens het 40-jarig bestaan. Staand vlnr: Barend van Eijk, Leen Noordzij, Arie de Vries. Zittend vlnr: Jo v.d. Berg, Martin Kooyman, Piet Liebeek, Piet Kalden. (Foto: Barend van Eijk)

  1960-61            Het vierde elftal besluit een traditie voort te zetten en werd wederom kampioen. Ook A1 en C2 behaalden de titel.

  Het vierde elftal ontving een uitnodiging van de Schiedamse afdeling van de Leidse studenten om in november hun 75-jarigbestaan te vieren met een voetbalwedstrijd. Een lunch in de Wilton kantine aan de Maaskant en een receptie in de gewelven van de Distilleerderij De Kuyper aan de Buitenhavenweg zijn onderdeel van de festiviteiten.

  FOTO

   

  1960 - PPSC tegen Leidse studenten. Staand vlnr: Henk Könemann, Martin van Ravens, Jo v.d. Berg, Arie Dekker, Jaap Brussé. Knielend: Jan de Jager, Arie de Vries, ??, Piet Liebeek, Cor van Zanten en Barend van Eijk. (Foto: Barend van Eijk)

   

  1961-62            In 1961 start de vereniging met 158 werkende leden. Het derde elftal werd met voorsprong kampioen. Het tweede werd algemeen kampioen van de zomeravondcompetitie. Het eerste elftal miste wederom net het kampioenschap. André Corveleyn wordt opgevolgd als trainer door Chris Smit.

  1962-63            Een gloriedag op 8 juni 1963, want na een verblijf van 5 jaar in de 1e klasse van de afdeling Rotterdam, behaaldeons eerste na een zenuwslopende wedstrijd tegen Bolnes het kampioenschap. Een groot legioen (drie bussen en vele auto‟s) was daar getuige van. Uit 20 gespeelde wedstrijden werden 30 punten behaald met een doelsaldo van 59 voor en 29 tegen (in die tijd werd nog met 5 echte voorhoedespelers gespeeld). 's-Avonds was er ter gelegenheid daarvan een feestavond in de Rank. Ook het A-elftal behaalde het kampioenschap.

   

  FOTO

   

  1963-64 Boshoek, een brok historie, PPSC-ZWSH (1e klas RVB) met o.a. Lody Kalden, Jan Jongeneel en Cor Donkersloot. In de verte Loek Kalden met hand voor ogen. (Foto: Lody Kalden)

  FOTO

   

   

  196x - Spelmoment PPSC op Boshoek. In witte broeken links Jaap Brussé, rechts Nelis Kalden. (Foto: 50- jaar)

   

  1963-64            Het eerste elftal heeft lange tijd serieuze kans op het kampioenschap, maar ja, de bekende laatste loodjes. Hettweede elftal werd wel kampioen en zal voor het eerst in de geschiedenis in de KNVB uitkomen. A2 behaalde eveneens de titel. Het eerste elftal behaalt de eerste prijs in het Maaslandse zaalvoetbaltoernooi.

   

  Begin juli 1964 werd een brok historie uit de geschiedenis van PPSC afgesloten. Na circa 40 jaar ononderbroken op Boshoek tehebben gespeeld is het er dan toch van gekomen dat wij moesten verhuizen. De grond werd verkocht aan de scheepswerf Wilton Feyenoord. Velen zullen daar nog met weemoed aan denken. Het had iets aparts. Het was een sportveld met coulissen. Als de"gordijnen" dichtgingen, kwamen de acteurs. Op 5 september 1964 werd sportpark Thurlede betreden.

   

   

  FOTO

   

   

  1960 – Sportpark Boshoek net zichtbaar rechts midden. Gelegen aan de kop van het Sterrebos, hoek B.K.- laan en Julianalaan (Foto: Gemeentearchief Schiedam)